Ứng dụng LIAN

MOFIN - VAY NGANG HÀNG P2P

BY 3B GROUP

TẢI

MOFIN là một Nền tảng cho vay ngang hàng
kết nối Người cho vay và Người vay

Chúng tôi KHÔNG

Là ngân hàng

Chúng tôi KHÔNG

Tính lãi suất hoặc phí thanh toán trễ

Chúng tôi CHỈ

Tính phí phí tư vấn rất nhỏ để giúp cung cấp một phương thức mới, nhanh chóng và thuận tiện cho Người vay

Mô hình hoạt động của Mofin

Quyền lợi của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

Chúng tôi cam kết giúp đỡ hàng nghìn người vay được một khoản vay nhỏ nhanh chóng và tiện lợi!

Xem chi tiết

Dành cho
"người mượn tiền"

Nền tảng công nghệ giúp hàng nghìn người có thể vay được một khoản tiền nhanh chóng, tiện lợi!

Xem chi tiết

Giới thiệu

Xem chi tiết

Quy trình hoạt động

Xem chi tiết

Tôi có được những gì khi tôi tham gia như là một người cho vay?

Xem chi tiết

Tải về ngay hôm nay !

Tải về

từ App Store

Tải về

từ Google Play

Tin tức